Wydrukuj | Historia kolei w Sudetach | Strona główna

Głubczyce (Leobschütz) - Krnov (Jägerndorf)

Krnov (Jägerndorf) - Głubczyce (Leobschütz) na mapie kolejowej z roku 1900
Widok na dworzec w Krnově w roku 1997, po lewej na drugim planie warsztaty i teren w kierunku granicy z Polską

Towarzystwo MSCB (Mährisch Schlesisch Central Bahn) uruchomiło w 1872 roku przejazdy na swej głównej trasie Olomouc - Krnov - Opava. Zaraz następnego roku była otwarta dla ruchu publicznego trasa Krnov - granica państwa, a dalej po trasie Kolei Wilhelma do Głubczyc (Leobschütz). Trasa była obsługiwana przez Pruskie Koleje Państwowe. Służyła do wywozu towarów rozwijającego się przemysłu, a także dowozu towarów temu rozwojowi potrzebnych, do których należał i dolnośląski węgiel. W pewnym okresie umożliwiła też kontakty handlowe, nie było konieczne fatygować się pocztą czy pieszo.


Dworzec w Krnově w końcu XIX wieku

Tak to transgraniczne połączenie doczekało powstania niezależnej Czechosłowacji [czyli roku 1918 - przyp. WM]. Ruch na trasie zapewniało swymi siłamiDRG. Ruch był utrzymywany z grubsza na poziomie trzech par pociągów dziennie, w niedziele o jedną parę więcej. Po drugiej wojnie światowej ruch nie był już wznowiony, z takich samych powodów, jak przy poprzednich przejściach granicznych - stopniowe wysiedlanie niemieckiej ludności, spadek produkcji miejscowego przemysłu, zmiana państwa za granicą, a także nadejście rządów komunistycznych oznaczało izolację kiedyś używanego przejścia granicznego. Po drugiej wojnie światowej nie dało się jeszcze mówić o masowym rozwoju ruchu samochodowego, który by mógł mieć wpływ na to połączenie. Dzięki temu fizycznie trasa została dość długo w nieomal niezmienionej postaci. Linia funkcjonowała jeszcze dla potrzeb wojskowych.


Próba wytrzymałości nowego wiaduktu nad ulicą Albrechticką

Na ziemiach czeskich była używana na długości 3,3 km jako bocznica do cegielni, a także do miejsca załadunku drewna; dziś bocznica do cegielni jest zlikwidowana. Na polskiej stronie ruch osobowy był zachowany aż do lat 80., do przystanku Pietrowice Głubczyckie, obecnie jest już wstrzymany. Polska część trasy jest systematycznie likwidowana - zasypywaniem wąwozów (może sposób na składowanie odpadów?). W Krnovie wzbudza zainteresowanie na tej dawnej trasie pięciolampowy semafor wjazdowy w kierunku od Głubczyc. Nie znam obecnego stanu mostu na rzece Opawicy, ani także stanu nawierzchni w kierunku do granicy po czeskiej stronie.

Š Milan Černohorský, parostroj
Tłumaczenie: Wojtek Michalski, korekta: Filip Karoński
Wszelkie uwagi co do treści i tłumaczenia mile widziane.
ostatnia aktualizacja 13 II 2000, tłumaczenia: 18 XI 2000