Okrzeszyn

(niem. Albendorf, po wojnie Albinów)

powiat kamiennogórski (DKQ)

Stacja powstała w 1899 r. jako stacja końcowa w 21,571 kilometrze prywatnej Kolejki Doliny Zadrny (Ziedertalbahn). Początkowo planowano przedłużenie linii do Czech (do Petřikovic pozostało tylko ok. 2 km). Wydaje mi się jednak, że pomysł nie został zrealizowany ze względu na zupełnie inny charakter tego pozostałego odcinka. Od Kamiennej Góry linia prowadzi cały czas dnem szerokiej doliny. Za Chełmskiem dolina ta się zwęża. Ale na południe od Okrzeszyna jest już bardzo wąska i wymagała by dużych prac ziemnych. Tym niemniej na dworcu mieścił się urząd celny.

Stacja ta była siedzibą lokomotywowni tej linii. Niestety pozostałości parowozowni spaliły się do reszty krótko przed ukończeniem przez nie 100 lat. Dziś jeszcze w wysokiej trawie porastającej dawną rónię stacyjną można poszukać resztek po niej — kanałów czy studzienek.

W 1959 r. zakończono ruch osobowy, a w 1970 lub 1973 rozebrano tory i zlikwidowano stację. Pozostał budynek stojący niemal na początku wsi. Przed budynkiem widoczny duży plac na którym kiedyś musiało być sporo torów.

[budynek] Tak wygląda obecnie budynek stacji (15.09.1999).

-------------------

Strona początkowa serwisu „Koleje Dolnego Śląska”