Sobótka

(niem. Zobten)

powiat ziemski wroc³awski (DWR)

Stacja w 37,547 km linii z Wroc³awia do ¦widnicy i dalej do Jedliny Zdrój.

[stacja] Na stacji w Sobótce zaroi³o siê po raz ostatni. Poprzedniego dnia by³ tu ostatni poci±g kursowy, a teraz wjecha³ poci±g „retro” z Ty42–1 na pocz±tku (24.06.2000). [stacja] Stacja Sobótka od strony miasteczka (24.06.2000).
[Ty42-1] Ty42–1 na stacji w Sobótce (24.06.200). [dró¿nik] Domek dró¿nika tu¿ za Sobótk± mijany przez Ty42–1 (24.06.2000).

-------------------

Strona pocz±tkowa serwisu „Koleje Dolnego ¦l±ska”