Wrocław Główny

[peron 5]

Peron 5, a przy nim ostatni (retro) pociąg do Kobierzyc (24.06.2000).

--------------------

Strona początkowa serwisu „Koleje Dolnego Śląska”