Zawidów

(niem. Seidenberg)

powiat zgorzelecki (DZO)

Stacja w 11,117 km linii Mikułowa — Bogatyna. Poci±gi osobowe na tej stacji zawracały. W drug± stonę zaczyna się tu linia do Frydlandu w Czechach. Do granicy pozostało jeszcze 2,106 km.


Literatura:

  1. Jedno zdjęcie z tej stacji można obejrzeć w Internetowym Przewodniku po Polsce „Teraz… TWOJA KOLEJ”.
  2. Sobolewski P., Boduszek R.: Kłopoty austriackich „1043”, [w:] ¦wiat kolei 12/2001, str. 4 (kolejne zdjęcie).

--------------------

Strona pocz±tkowa serwisu „Koleje Dolnego ¦l±ska”