Boguszów Gorce Towarowy

(niem. )

powiat ziemski wałbrzyski (DWB)

Posterunek odgałęźny w 18,389 km linii Szczawienko — Mieroszów.

Po wybudowaniu linii do Mieroszowa w Kuźnicach powstał drugi dworzec — nieco bliżej miasta. Pełnił on głównie rolę dworca towarowego i jest odległy od głównego o 682 m. 10 maja 1878 uzupełniono węzeł kuźnicki o linię dworzec towarowy — Boguszów. Linia ta ma 2,063 km i jest ostatnią linią firmowaną przez Kolej Wrocławsko–Świdnicko–Świebodzką.

[dworzec towarowy] Tak wygląda dworzec towarowy na linii do Mieroszowa (16.08.1999).

--------------------

Strona początkowa serwisu „Koleje Dolnego Śląska”