Kamienna Góra

(niem. Landeshut, po wojnie Ziemsk)

powiat kamiennogórski (DKQ).

Stacja wybudowana w 1869 roku w 6 km linii Sędzisław — Lubawka — Trutnov. Znajduje się na terenie dawnego Daleszowa Dolnego. Od 1896 roku po wybudowaniu linii do Okrzeszyna stała się stacją węzłową. Tory z niej rozchodzą się w pięciu kierunkach: Marciszów, Sędzisław, Okrzeszyn, Lubawka i Kowary. Na początku XX wieku wszystkie 5 linii zostało zelektryfikowanych. Jako ostatnią przeprowadzono elektryfikację Kolei Doliny Zadrny i tylko do Krzeszowa. Trakcję tą rozebrano w lipcu 1945 roku. W roku 1959 przestały jeździć pociągi osobowe do Chełmska Śląskiego. Sporadycznie jeżdżą jeszcze do Krzeszowa (raz na kilka lat). W 1986 roku zawieszono ruch osobowy na linii do Kowar. Na początku lat dziewiędziesiątych przez pół roku nieczynna była linia do Lubawki.

Obecnie Kamienna Góra jest stacją początkową (0,000 km) dla wszystkich wychodzących stąd linii.

[stacja] Zdjęcie zrobione latem 1995 roku. [powitanie] Ta sama stacja, ale prawie 100 lat wcześniej. Zdjęcie przedstawia powitanie cesarza Wilhelma II przybyłego do Kamiennej Góry na ślub córki hrabiego Stolberg–Wernigerode. Jak wynika z odręcznych napisów wykonane zostało w 1902 lub 1904 roku. (Ze zbiorów Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.)
[perony] I jeszcze stara widokówka przedstawiająca stację od strony peronów. [perony] Współczesne zdjęcie z tej samej mniej więcej strony. Jak widać później dobudowano wiatę na peronie. Na stacji stoi pociąg do Marciszowa prowadzony przez SM42–051 (06.07.2000).
[stonka] Ten sam pociąg, ale już po ruszeniu w kierunku Marciszowa (06.07.2000).

W okresie wojny wybudowano ze stacji bocznicę kolejową do fabryki amunicji w Antonówce. Bocznica ta istniała do lat 80–tych. Zdjęcie przedstawia wykop tuż na stacją.

[wykop] Wykop po bocznicy do Antonówki. Zdjęcie zrobione jesienią 1996 roku.

--------------------

Strona początkowa serwisu „Koleje Dolnego Śląska”