Paczków

(niem. Patschkau)

Z powiatem jest taki problem, że sam Paczków leży w powiecie nyskim, w województwie opolskim. Ale jak wynika z posiadanej przeze mnie mapy linia kolejowa, a więc i stacja leż± w powiecie z±bkowickim (DZS).

Stacja w 70,659 km linii Jaworzyna ¦l±ska — Nysa. Stacja leży w odległo¶ci ok. 3 km na północ od miasta i chyba dzięki temu miasto zachowało do dzi¶ prawie nie uszkodzone ¶redniowieczne mury obronne.


--------------------

Strona pocz±tkowa serwisu „Koleje Dolnego ¦l±ska”