Polskie Koleje Państwowe

Nr E1

Instrukcja o sygnalizacji
na
Polskich Kolejach Państowych

Zatwierdzona zarządzeniem Ministra Kolei
z dnia 16 grudnia 1954 r. Nr 368

Warszawa 1958

Wydawnictwa Komunikacyjne

(fragment str. 200–212)

 

§ 35. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

1. Semafory świetlne z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do następnego semafora [S1]

1. Sygnał S1 „Stój”

Dzienny i nocny

Czerwone światło w górnej części oprawy zwrócone do pociągu, w dolnej części oprawy nie ma żadnego światła

[S2 i Ot1]

2. Sygnał S2 i jednocześnie Ot1 „Wolna droga”, dalszy semafor wskazuje sygnał S1 „Stój”

Dzienny i nocny

Zielone światło w górnej części oprawy i poniżej na prawo w dolnej części oprawy dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S2 i Ot2]

3. Sygnał S2 i jednocześnie sygnał Ot2 „Wolna droga”, dalszy semafor wskazuje sygnał S2 „Wolna droga”

Dzienny i nocny

Zielone światło w górnej części oprawy i poniżej na prawo w dolnej części oprawy dwa zielone światła w linii wzoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S2 i Ot3]

4. Sygnał S2 i jednocześnie sygnał Ot3 „Wolna droga”, dalszy semafor wskazuje sygnał S3 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”

Dzienny i nocny

Zielone światło w górnej części oprawy i poniżej na prawo w dolnej części oprawy dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo oraz pod światłem pomarańczowym jedno światło zielone umieszczone niżej niż dolne światło pomarańczowe, zwrócone do pociągu

[S3 i Ot1]

5. Sygnał S3 i jednocześnie sygnał Ot1 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”, dalszy semafor wskazuje sygnał S1 „Stój”

Dzienny i nocny

Dwa zielone światła na jednym pionie — jedno w górnej, drugie w dolnej części oprawy oraz powyżej dolnego zielonego światła z prawej strony dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S3 i Ot2]

6. Sygnał S3 i jednocześnie sygnał Ot2 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”, dalszy semafor wskazuje sygnał S2 „Wolna droga”

Dzienny i nocny

Dwa zielone światła na jednym pionie — jedno w górnej, drugie w dolnej części oprawy oraz powyżej dolnego zielonego światła z prawej strony dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S3 i Ot3]

7. Sygnał S3 i jednocześnie sygnał Ot3 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”, dalszy semafor wskazuje sygnał S3 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”

Dzienny i nocny

Dwa zielone światła na jednym pionie — jedno w górnej, drugie w dolnej części oprawy oraz powyżej dolnego zielonego światła, z prawej strony dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo oraz pod światłem pomarańczowym jedno zielone światło umieszczone niżej niż dolne światło pomarańczowe, zwrócone do pociągu

[S1]

8. Sygnał S1 „Stój”

Dzienny i nocny

Czerwone światło w górnej oprawie, zwrócone do pociągu, w oprawie dolnej nie ma żadnego światła

[S2 i Ot1]

9. Sygnał S2 i jednocześnie sygnał Ot1 „Wolna droga”, dalszy semafor wskazuje sygnał S1 „Stój”

Dzienny i nocny

Zielone światło w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S2 i Ot2]

10. Sygnał S2 i jednocześnie sygnał Ot2 „Wolna droga”, dalszy semafor wskazuje sygnał S2 „Wolna droga”

Dzienny i nocny

Zielone światło w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S3 i Ot1]

11. Sygnał S3 i jednocześnie sygnał Ot1 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”, dalszy semafor wskazuje sygnał S1 „Stój”

Dzienny i nocny

Dwa zielone światła w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[S3 i Ot3]

12. Sygnał S3 i jednocześnie sygnał Ot3 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”, dalszy semafor wskazuje sygnał S3 „Wolna droga ze zmniejszoną szybkością”

Dzienny i nocny

Dwa zielone światła w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie w prawo oraz pod prawym światłem pomarańczowym jedno światło zielone wyżej niż dolne światło pomarańczowe, zwrócone do pociągu

2. Tarcze ostrzegawcze trzystawne świetlne [Ot1]

1. Sygnał Ot1 „Semafor wskazuje sygnał S1 «Stój»”

Dzienny i nocny

Dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo,zwrócone do pociągu

[Ot2]

2. Sygnał Ot2 „Semafor wskazuje sygnał S2 «Wolna droga»”

Dzienny i nocny

Dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu

[Ot3]

3. Sygnał Ot3 „Semafor wskazuje sygnał S3 «Wolna droga ze zmniejszoną szybkością»”

Dzienny i nocny

Dwa pomaranczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, oraz pod prawym światłem pomarańczowym jedno zielone światło umieszczone wyżej niż dolne światło pomarańczowe

UWAGA. Obrazy sygnałowe wyżej wymienionych urządzeń sygnałowych, stosowanych przejściowo, podane są w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie Instrukcji.

3. Sygnały dzwonowe

1. Sygnał Dz1 „Pociąg jedzie ku końcowi linii”

Pewna ustalona ilość uderzeń w dzwon, dana jeden raz.

2. Sygnał Dz2 „Pociąg jedzie ku początkowi linii”

Ta sama ilość uderzeń w dzwon, dana dwa razy

§ 36. PRZEPISY STOSOWANIA SEMAFORÓW ŚWIETLNYCH Z TARCZĄ OSTRZEGAWCZĄ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO NASTĘPNEGO SEMAFORA ORAZ SYGNAŁÓW DZWONOWYCH

1. Omawiane w postanowieniach przejściowych świetlne semafory z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do następnego semafora oraz tarcze ostrzegawcze trzystawne świetlne mogą być stosowane przejściowo na liniach kolejowych wyłącznie na terenie DOKP Wrocław wyposażonych już w te urządzenia, do czasu ich wymiany na semafory i tarcze ostrzegawcze typu znormalizowanego.

2. Przepisy stosowania sygnałów wymienionych w ust. 1 powinny odpowiadać przepisom stosowania sygnałów zawartych w „Instrukcji o sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych” Nr E1.

3. Sygnalizację dzwonową stosuje się przejściowo tylko na liniach kolejowych wyposażonych już w te urządzenia, do czasu ich normalnego zużycia.

4. Sygnały dzwonowe służą do porozumiewania się stacji z posterunkiem dróżników przejazdowych.

5. Sygnały dzwonowe wyrażają się ustaloną ilością uderzeń w dzwon, daną raz lub kilkakrotnie, przy czym przerwy między pojedyńczymi uderzeniami powinny wynosić 1–2 sekundy, a przerwy między jednym szeregiem uderzeń a drugim 4–5 sekund.

6. Sygnały Dz1 i Dz2 służą do zawiadomienia dróżników przejazdowych o mającym nastąpić przejściu pociągu.

7. Sygnały Dz1 i Dz2 daje dyżurny ruchu bezpośrednio przed odjazdem pociągu.

--------------------

Strona początkowa serwisu „Koleje Dolnego Śląska”